Mentális Egészség

Enneagram


Röviden egy világnézeti rendszer,

aminek gyökerei több száz évre nyúlnak vissza. A 60-as, 70-es években vizsgálták újra pszichológusok és arra jutottak, hogy a rendszer emberismerettel foglalkozó tézisei minden eddiginél egyszerűbben írjak le az emberi magatartás mozgatórugóit.

Vagyis ezzel a tudással feltárulnak azok az életvezetési stratégiák, mozgatórugók, amelyek valamelyike minden embert jellemez. Így beazonosítva az adott karaktert, kiszámíthatjuk annak mozgatórugóit.

Miről szól?

A rendszer kilenc karaktert különböztet meg aszerint, hogy egy adott alapérzelmet (gondolati, érzelmi, ösztönösen cselekvő beállítódás), és annak háromféle megélését (a környezetén keresztül, saját belső világán keresztül éli meg, vagy tagadja) párosítja össze.

Tréningünkön megtanítjuk megfejteni azokat a kódokat, amelyek adott karakter döntéseit, reakcióit előrejelzik, és amelyekről általában ő maga sem tud. Pontosan megmutatjuk, melyik karaktert miről lehet felismerni, és hogyan lehet őket hosszú távon konstruktív együttműködésre ösztönözni.

Mire használják általában az enneagramot?

Mivel kiválóan modellezi a várható emberi reakciókat, hogy nélkülözhetetlen lett a kulcsemberek kiválasztásában. Napjainkban sikeresen használjuk világszerte az üzleti élet számos területén (pl. vezetői tanácsadás, kiválasztás, motiváció, ügyfélkezelés, értékesítés, tárgyalástechnika).

Amitől speciális

Karakterünk – mivel születésünktől kezdve táplálja viselkedésünket, gondolatainkat, érzéseinket, félelmeinket, vágyainkat – annyira részünk, hogy a pszichológia „vakfolt”-ként definiálja. Tanulható, így a karakterek azonosítása révén magunk is képessé válhatunk a viselkedési, reakcióbeli összefüggések és konklúziók meglátására.

Jelentkezési határidő: augusztus 24.

A képzés ideje: Szeptember 1-2., Hosszúhetény

A képzés hossza: Mindkét napon 9h-17h között.

Helyszín: Vackor Vendégház Hosszúhetény

Cím: 7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló utca 15.


Jelentkezem