Mentálisegészség - Online Coach Képzés

Önindító

128 órás COACH KÉPZÉS

Használjuk ki jól az időt ma, a holnapra készülve. Indítsuk be, pörgessük fel a motort, ne hagyjuk berozsdásodni a fogaskerekeket. Kezdjünk el együtt egy coach képző kurzust, figyelembe véve a megváltozott körülményeket, használva és tanulva az online és a „valódi” tér adta lehetőségeket és kihívásokat.

Tanuljunk egymástól és tanítsuk egymást ebben a megváltozott világban, hogy minél előbb otthon legyünk benne!

Vágjunk bele, vagy mondjuk inkább így: „add rá a gyújtást”!

Ahogyan most működnünk kell!

A 128 órás coach képzést heti 2x8 órás napokra bontva tervezzük, de ha a körülmények úgy kívánják, akkor 4 órás online blokkokba átformálva, rugalmasan, közösen alakítjuk tovább. Mélyen hiszünk a személyes fizikai tér pótolhatatlanságában, különösen egy olyan szakmai kurzuson, amikor az embereknek azt tanítjuk, hogy hogyan bánjanak az emberekkel. Viszont nem hagyhatjuk figyelmen kívül a megváltozott körülményeket sem, személyes és/vagy szakmai szempontból egyaránt.

Amit adni szeretnénk!

Új tudást, a coaching szemléletének megszerzését egy személyiségfejlesztési folyamatban és élményalapú képzésben.

A képzésünkre várjuk azokat

 • akik jobban szeretnék érteni ÖNMAGUKAT,
 • akik jobban szeretnének érteni MÁSOKAT,
 • és akik segíteni szeretnének ebben MÁSOKNAK

Mi is az a coaching?

Mit takar ez a napjainkban egyre többször felbukkanó fogalom?
Bár egyre többen ismerik, sokan már személyesen is részt vettek ilyen folyamatban, de azért a lényegét gyakran fedi még félreértés, néha a divat, egy marketing-termék félhomálya.
A coaching egy különleges KAPCSOLAT, egy speciális FOLYAMAT, sajátos PÁRBESZÉD a coach és a coacholt személy között, ahol a coach különböző technikákat és feladatokat hív segítségül, folyamatosan igazítva azt az adott személyhez. Gyakran elmondjuk, hogy a coach nem pszichiáter, nem tanácsadó, mediátor, és nem tréner… hanem működésében, dinamikájában más, inkább ezek speciális, hatékony, DINAMIKUS elegye. Igaz, hogy eszközeiben a felsorolt segítő szakmák között kétségtelen vannak átfedések.
A coach működésében nem szakít a szó eredeti, sportbéli – edző – jelentésével sem.
Ez utóbbi párhuzam nem véletlen, hiszen az edző sem fut a sportoló helyett, viszont tud olyan dolgokat, van rálátása, eszköze, amivel támogatja a sportolót, hogy az könnyebben küzdje le a távot, fusson és végül biztosan célba érjen.
A coaching alapja és elsődleges meghatározója mégis alapvetően a COACH SZEMÉLYE, az a magas fokú érzelmi intelligencia, empátia, intuíció, személyes élettapasztalat és szakmaiság, amivel a coach ennek az útkereső, problémamegoldó, feltáró folyamatnak egyfajta katalizátora. Pont ez az oka annak, hogy bár hasonló, sőt sok esetben azonos eszközökkel coachol minden coach, mégis teljesen egyedi, személyes az, ahogyan dolgozik. Egy találó szállóige szerint:
„Ahogyan te coacholsz, nem coachol úgy senki.”
A coaching során coachként a cél, hogy a coacholt személyből a lehető legtöbbet kihozzuk. Támogasd a döntéseiben, segítsd az útkeresésben. Vezesd, de közben engedd is őt, hogy megálmodhassa azt, amit eddig még nem és kimondja, megtegye, amiről eddig csak álmodott.
A coacholt személy a coach számára nem csak egy ember, aki valami megoldásra váró problémával érkezik, hanem sokkal inkább az a Valaki, akinek erősségei, lehetőségei vannak és ennek birtokában képes lesz meghozni a saját döntéseit. A közös feladat ezeknek az erősségeknek és lehetőségeknek megtalálása, majd egymáshoz rendelése egy kitűzött cél elérése érdekében.
A végcél pedig nem kevesebb, mint a mindennapjait teljességében megélő ember, akit az elégedettség érzése, az önbecsülés szinte észrevétlenül, görcsös bizonyítani akarás nélkül eddig soha nem látott eredményekhez segít. A teljesítmény, az elért cél pedig a siker záloga. A sikereit felismerni, megélni és értékelni tudó ember pedig egészséges önbizalommal, harmóniában éli az életét és ezzel környezetét is formálja, támogatja.

Bárkiből lehet coach?

A fentiek figyelembevételével nem mindenki alkalmas rá, de a képzésünk során erre megtalálod a saját válaszod. Az esetleges bizonytalanságod ne tántorítson el, mert ennek ellenére BÁRKI LEHET ELKÖTELEZETT egy coach-típusú szemlélet megértésében és elsajátításában. Legyen ez akár személyes, akár munkahelyi indíttatású. Nem elvárás, hogy aki jelentkezik a kurzusra, mindenképpen coachcsá kell válnia.
Az igazi tanulságokat és felismeréseket az „utazás” hozza, nem az elért célok.
Jelentkezz, ha jobban meg szeretnéd érteni, hogy hogyan működsz TE és hogyan működnek MÁSOK.
Nagy örömmel várjuk mindazokat, akik munkájuk, beosztásuk kapcsán emberekkel foglalkoznak, irányítanak, vezetnek, vagy karrierútjuk ebbe az irányba halad. Számukra a szemléleten, az önismereten túl ez a nálunk megszerzett új tudás a vezetői eszköztáruk fontos, napjainkra szinte elengedhetetlen kellékévé válhat.
A ma felnőtté váló új generációk (Y, Z) a problémáik megoldásához, a döntéseikhez már más szemléletet, új generációs coachokat, coach szemléletű vezetőket keresnek. Az erősen menedzser szemléletű, pláne egy autoriter típusú vezetés, ami kizárólag eredményekre koncentrál, nem vonzó egy fiatal munkavállaló számára. Ebben a változásban napjainkra a vezető személyisége, viselkedése, a vezetői példa sokkal inkább előtérbe kerül, mint a tudása tapasztalata. A személyes kontaktus, az érzékenyebb, „reagáló” vezetés, a visszajelzések, alapvető igényként fogalmazódnak meg az új generációk számára. Ha ezek jelen vannak egy munkahelyen, az kreativitásban, mérhető teljesítményben mutatkozik meg. Ezeknek a „humán” kategóriáknak a fontossága, az értékteremtő és egyben munkaerő megtartó ereje megkérdőjelezhetetlenné vált.
Arra szeretnénk képezni Téged, hogy megformáld azt a coachot vagy vezetőt, akivé válni szeretnél, de mindenekelőtt megformáld ÖNMAGAD!
Igaz, hogy léteznek különböző technikák, modellek, tesztek a coaching szakmában, amik közül a képzésen többet is megismerhetsz, de világossá fog válni számodra, hogy a legerősebb eszközöd, amivel dolgozol, ami mindent felülír és eldönt, az megkerülhetetlenül a saját SZEMÉLYISÉGED.

Miben szeretnénk, hogy a képzésünk más legyen?

 • A coaching számunkra nem valami divatos fogalom, marketing eszköz.
 • Mi a coaching gyakorlati hasznában, értékteremtő erejében hiszünk, erre fókuszálunk.
 • A coaching folyamatát a mindennapi fejlődés, a fejlesztés, a változás eszközeként definiáljuk.
 • A coaching szerintünk több, mint egy esemény, találkozó két vagy több ember között, sokkal inkább szemlélet, folyamatos párbeszéd, tanulás és tanítás egyben.
 • Nem csak leendő coachokat szeretnénk képezni, hanem bárkit, aki hisz és elkötelezett ezekben a gondolatokban.
 • Mi számítunk a TI tudásotokra is, gondolkodjunk együtt.
 • A kurzuson több oktató, előadó tudását kínáljuk a tematikához illesztve, akik közül mindenki kellő szakmai múlttal, gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Adott esetben vezetői, vállalkozói háttérrel, mester coach diplomával.

10 lényeges pont, ami nem maradhat ki a képzésünkből

 • 1. A coaching alapfogalmak tisztázása. Különbséget tudsz majd tenni a tanácsadás, coaching, facilitálás, moderálás, trénerség, mentorálás között. Felismered, hogyan tudják ezek a technikák hasznosan segíteni egymást.
 • 2. Business- és life coaching – ez a két fogalom megtelik tartalommal. Miben különböznek és miben egyeznek?
 • 3. Különös gondot fordítunk arra, hogy önismereted mélyüljön. Képzésünkön megtanulod, hogy az önismeretet hatékony személyes erőforrásként használd a coachingban.
 • 4. Ráismersz az érzelmi intelligencia, az érzelmek kifejezésének és kifejeződésének jelentőségére a coaching folyamatban.
 • 5. Megérted, mi a feladatod coachként, megismered a coachingfolyamat szereplőit és érzékeny pontjait. Modellek segítségével megtanulod felépíteni a beszélgetést.
 • 6. Megismered a kérdések erejét, a kérdezés technikáját. Megtanulod a coach kérdéseit és megtanulsz hallgatni. Felismered, hogy hogyan legyél igazán jelen egy beszélgetésben.
 • 7. Megtanulsz tudatosan kommunikálni a kommunikáció minden szintjén: a szavakkal, a testbeszéddel, a hanggal. “Úgy beszélj, hogy érdekelje, úgy hallgasd, hogy elmondja!”
 • 8. Megismersz különböző személyiségtipológiákat (Enneagram, DISC, Hippokratész) és megtanulod, mire jók a különböző segítő folyamatokban.
 • 9. Információkat kapsz a coaching üzleti oldaláról, a coach énmárka építéséről
 • 10. Sok-sok gyakorlás, interaktív munka, saját és hozott esetekkel.

Coach képzésünk tematikáját az EMCC (European Mentoring and Coaching Council) coach szervezet által támasztott kompetenciáknak megfelelve állítottuk össze. Ez és oktatóink szakmai tudása, sokéves gyakorlati tapasztalata biztosítja a nálunk megszerezhető diploma piaci értékét.

A tematikáról

1-2. találkozó

• Ismerkedés, célok, elvárások
• Miért vagyok itt? Honnan-hová tartok?
• Coaching alapfogalmak, típusok, szereplők
• A coach kompetenciái, személyisége, értékrendje
• Etikai alapok

3-4. találkozó

• Kommunikáció a coachingban: sajátosságok, eszköz és technika
• Bizalom és együttműködés
• Milyen az én kommunikációs stílusom?
• A kapcsolatteremtés képessége
• Az empátia

5. találkozó

Önismeret, mint a legfontosabb személyes erőforrás!
• A coach önismerete, az ügyfél önismerete
• Az erősségeink és a fejlesztendő területeink tudatosítása
• Személyiségjegy vagy viselkedésforma
• Személyiség tipológiák: Disc, Enneagram, Hippokratés

6-7. találkozó

• DISC

8-9. találkozó

Enneagram

10. találkozó

A coaching folyamata:
• Megkeresés, találkozás
• A munkamenet
• A Cél, a célállítás szerepe, fontossága, nehézségei
• Eszközök, módszerek, tesztek
• Coaching modellek
• A Kérdezés technikája, ereje, szerepe
• Hogyan bánsz a csenddel

11-12. találkozó

• A coaching a Változás, a változtatás katalizátora
• Egy változás szakaszai és válaszreakcióink
• Döntéshozatal és problémamegoldás
• Kik és miért fordulnak coach-hoz?
• Jellemző élethelyzetek, elakadások, válságok, konfliktusok, stresszorok
• Érzelmi intelligencia
• A Játszmák

13. találkozó

A coaching üzleti oldala
• Marketing
• Célcsoportok, szakmai irányok:
lean- coach, agilis coach, coach szemléletű vezető • Az „én coachingom”
• Szerződések, árak, szabályok, kellékek
• Coach minősítések, szintek
• Ügyfél vagy beteg: meddig terjed a coach kompetenciám?
• Mikor kell coach, pszichológus vagy pszichiáter?

plusz: 2 gyakorló nap: saját és hozott esetek beemelése

Gyakorló, alkalmazó napok, valós témákkal, szereplőkkel
• A saját működésem tudatosítása a coachingban
• Személyre szabott coach-szakmai „útravaló” közös összeállítása minden résztvevőnek

Záró nap

Vizsga, tanúsítvány kiosztás

A képzés alatt legalább egy valódi, saját eset (ügyfél) 4-5 coaching ülés dokumentálása!

A képzés összesen 128 óra

Árak

Van lehetőség részletfizetésre is!
450.000Ft

Trénereinkről

Bemutatkozások

Azt gondolom, hogy a fejlődés iránti éhség úgy jó, ha csillapíthatatlan. Tréneri szerepben nem csak az a fontos, hogy mi az a tudás, amit át akarunk adni a résztvevőknek, hanem hogy azt az energiát közvetítsük, hogy minden megtörténhet, hiszen számíthatnak ránk, mint a bástyájukra. Ehhez mindenképp arra van szükség, hogy önMAGunkkal tisztában legyünk. Mi erre adunk lehetőséget, hiszen a coach képzés hétvégéi alatt olyan részeinket ismerjük meg, amiről csak sejtettük, (vagy még azt sem,) hogy valahol ott lapul bennünk mélyen. ÖnMAGunk megismerése eredményezi, hogy teljesen más szemüvegen keresztül, elfogadással nézzük az embereket. Így megteremti a tréning a legfontosabb készséget: az emberközpontúságot. Kvázi mint egy werk film megy végig a 120 óra, azaz nem csak résztvevők vagyunk egy adott tréning napon, hanem megfigyelők is, akik egy narrátortól kapják az instrukciókat, praktikákat, technikákat, megoldó kulcsokat amik minden egyes jövőben tartandó tréning napunkon bármikor mankóként szolgálhat. Mindenkinek ajánlani tudom a képzést, aki szeretne egy olyan utazáson részt venni, amely során tudást szerez magáról, másokról, magáról másokkal a kapcsolatban, és mindemellett még az is lehet, hogy egy hivatás kiválasztja magának.

Heinbach Lívia 100%x180

Tucatnyi éve foglalkozom tudatosan önmagam belső világának fejlesztésével, önismerettel. Ezen az úton számos mester volt segítségemre, útmutatással, tudásmegosztással, tanítással. Rengeteget kaptam a coaching eszköztára révén. Nagy örömmel tölt el, hogy a Fürkész Holding coach képzése révén olyan embereknek segíthetünk elindulni Az Úton, akik elszánták magukat, hogy változzanak és ennek révén másoknak is segítsenek. A tanfolyam előtt is empatikusak voltak, erős céllal, hogy valami jót tegyenek az emberekért, mégis a képzés végére kiderült, bőven lehet ezt fokozni. Élmény látni csillogó szemeiket, ahogy arról mesélnek, milyen eredményeket értek el, amikor már élesben tartottak coachingokat, milyen visszajelzésekkel örvendeztették meg őket klienseik és mekkora energiát kaptak minden alkalommal ők maguk is. A coach képzésben az Enneagram tréning megtartásával veszek részt. Az Enneagram az emberek karakterével foglalkozik, ami a személyiségünk belső rétegeiben található, nem megváltoztatható, azonban a legerősebb hajtóerőnket adja. Ez az ősi tudásanyag új nézőpontot ad, ami révén magunkat és környezetünket is sokkal jobban meg tudjuk érteni. A személyiségfejlesztés általánosan arról szól, hogy változtatni tudjunk magunkon, életünkön; az Enneagram ismeretében gyakran már nem akarunk mindent megváltoztatni, hiszen némely működésünk (különösen az érzelmeink közül) karakterünkből fakadnak, nem megváltoztatni kell azokat, hanem elfogadni, és legfeljebb keretek közé terelnünk, hogy erőforrásként hasznosíthassuk azt. Rrengeteget tanultam az Enneagram révén arról, hogyan tudom elfogadni más karakterű emberek tőlem eltérő működését, sőt hogyan tudok tenni azért, hogy a különbözőségünk révén együttműködésünk szinergikussá váljon. :-)

Heinbach Dárius 100%x180

Kállai Judit vagyok, a folyamatban az Enneagram képzésen leszek jelen, mint tréner. Mondhatom, ez mindennek az alapja, ha el szeretnél indulni magadban, befelé. A folyamat „roppant egyszerű”. Megismered, felismered magad, vagyis azonosítod a karakteredet. Ezzel végre választ kapsz olyan kérdésekre, hogy például a túróért nem vagyok én képes napokat ülni egy táblázat fölött és – micsoda perverzió – még élvezni is azt? Rájössz, hogy nem ezt álmodták meg neked. Nem ezt a lapot osztották. Mert nem úgy vagy „összerakva”. Aztán elkezded megfigyelni magad. Mi is azonos a karakteremmel? Ja, hogy ezért nem érzem jól magam tömegben? Akkor ezen változtatunk. Tán nem kéne ilyen szitukat erőltetni magamra… Vagyis dolgozik a cucc, folyamatosan. Jómagam több mint 20 éve találkoztam először a rendszerrel, azóta is dolgozik. Mit adott nekem? Mindent, ami alapja annak, hogy az évtizedek alatt személyiségemre rakódott és nem oda való, nem hozzám passzoló viselkedést, hozzáállást végre le tudjam szépen simogatni és helyettük olyanokat találjak meg újra (ja, velünk születik, azt nem mondtam?), amivel ÉN a SAJÁT utamat járva végre felszabadultan, könnyedén lépkedhessek tovább. Hogy azokból a – meg merem kockáztatni – fejlesztésre sem szoruló tulajdonságokból éljek meg, amik eleve adottak számomra, azonnal elérhetőek. Csak hát gyerekként (nem csak gyerekként, még most is fedezek fel hozott, tanult mintákat, amik nem karakterazonosak) én is alkalmazkodtam az elvárásokhoz – így erősen nyomot hagyott rajtam szüleim, közvetlen és tágabb környezetem világképe, karaktere. Amit le kell tenni az az, ami évek alatt beégett, de nem komfortos. Hiszen sosem éreztük benne jól magunkat. Valahogy mindig szorított a cipő. Saját példámból. Voltam én kérem minden csak szabadságszobor nem: devizaügyintéző, takarító, boltos kisasszony, forintpénztáros, vendéglátós, titkárnő, kommunikációs ember, tréner, coach és ki tudja, mit tartogat még a jövő. Ám. Egy dolog volt, ami közös volt ezekben a szakmákban, és az az ember. Hogy milyen tekintetben volt jelentősége az embereknek, az a tréningen kiderül, mikor megfejtitek a karakteremet. Bocsi, addig titok marad. Gyertek, várunk Benneteket sok szeretettel! Roppant izgalmas út, mindenkinek kívánom, hogy induljon el rajta! KÁLLAI JUDIT

Kállai Judit 100%x180

Az életem gyökeres fordulatot vett, amióta trénerként dolgozom. Nap mint nap megélem a munkám adta örömöt, a csoportokkal való együttműködés hihetetlen energiával tölt fel. Számomra van valami nagyon varázslatos és intim abban, ahogyan tanúja lehetek egy-egy résztvevő "aha"-pillanatának, egy-egy apró lépésnek egy másik ember személyes fejlődésének útján. Ezek által én is többé válok minden egyes tréningem alkalmával. Különösen boldoggá tesz, amikor másokat támogathatok abban, hogy ők is erre a csodákkal kövezett útra lépjenek. A Fürkész coach képzésén a kommunikáció világába igyekszem bevezetni leendő kollégáimat. A kommunikációs készségek fejlesztése nem véletlenül a "soft skill" tréningek origója, egyfajta belépő ez a további személyes fejlesztések világába. Olyan készség ez, amelyet - bár az iskolában nem igen tanultuk - mindannyian használjuk munkában és magánéletben egyaránt. Kommunikációnk határozza meg a kapcsolataink minőségét. Első pillantásra talán nehéznek tűnhet a régi, megszokott módszereinken változtatni, de hiszem és tapasztalom, hogy a kommunikációnk eredményesen fejleszthető. Ehhez előszeretettel támaszkodom a Thomas Gordon-féle modellre és az Eric Berne által megfogalmazott tranzakcióanalízisre. A képzés keretében célom a leendő trénerekkel megismertetni ezt a két fantasztikus módszert, ezen túl bízom benne, hogy az elmúlt évek során szerzett legfontosabb csoportvezetői tapasztalataim csokorba gyűjtésével is szolgálhatom a résztvevők fejlődését. Szakmailag nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy részt vehetek a leendő szakemberek fejlesztésében, emberileg pedig hálás vagyok, amiért egy ilyen vidám, családias hangulatú csapat tagja lehetek.

SALAMON DOROTTYA 100%x180

Pál Adrienn vagyok. Készségfejlesztő tréner, coach. A képzés során 1 hétvégén keresztül igyekszem kísérni fejlődéseteket az általatok kitűzött cél felé. 1998 óta a felnőttképzés elkötelezett híveként sok ezer ember testre szabott egyéni, illetve csoportos fejlesztésében vettem részt. Önismereti kalandorként élem az életemet, folyamatosan képzem magam, bővítem eszköztáramat. 10 éve készségfejlesztő trénerként, elsősorban multinacionális cégek felkérésére céges, soft skills képzéseket tartok. Témáim a saját önismereti, önfejlesztési utammal párhuzamosan folyamatában értek be bennem. (Hosszú évek tudatos munkájának eredménye pl., hogy az egyetemista PatóPál Adrienn ma időgazdálkodási tréninget tart. :) ) A képzés során egy témát dolgozunk fel együtt oly módon, hogy míg egy saját élményű tréning résztvevője lehetsz, módszertani kiszólásokkal, sok-sok tapasztalat megosztással igyekszem segíteni a téma és a szakma elsajátítását: - DISC módszertan - önismeret (mi jellemzi a viselkedésedet? hogyan hatsz másokra? hogyan tudsz önmagad integritását megőrizve mégis alkalmazkodni a résztvevők igényeihez?). A képzésben abban látom a feladatomat, hogy szakértelemmel és empátiával segítsem felszínre hozni a belső erőforrásaidat, egy biztonságos környezetben kísérjem a tapasztalatszerzés folyamatát (akár úgy is, hogy közben kikerülsz a komfort zónádból), inspiráljalak a változásra és ösztönözzelek az általad kitűzött fejlődési célok felé vezető úton. Élethivatásomnak választottam a tréneri és a coach szakmát és óriási öröm számomra, ha megoszthatom veled a tudásomat, tapasztalataimat, a szakma iránti szenvedélyemet.

Pál Adrienn 100%x180

Tűri Béla Tréner, Business/Life Mester Coach, Mediátor
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karáról indultam. Alapdiplomámat térképészetből, majd hidrológiából szereztem. További tanulmányaim: Közgazdaságtudomány EgyetemÁruforgalmi Szak, Quality Line –Karrier iskola: life-business coach,Umathum Mediátor Akadémia,Magyar Coaching Pszichológiai Társaság: mestercoach. EMCC tag (European Mentoring and Coaching Council)Közel másfél évtizede veszek részt felnőttképzésekben, szakmai tréningek megtartásában, készségfejlesztő programokban (kommunikáció, értékesítés, időgazdálkodás, tárgyalástechnika, stresszkezelés, változásmenedzsment, projektmenedzsment stb.), valamint kiválasztásokban, Lean-Kaizen alapú vezető fejlesztő programokban, folyamatfejlesztésekben és szervezet átalakításokban. "ÉNTÉRKÉPÉSZ", life és business-COACH-ként, mediátorként egy sokkal mélyebb, személyes szinten segítek életviteli, párkapcsolati, de ugyanígy gazdasági, üzleti döntésekben, szervezeti team-coachingban, krízis helyzetben vagy a változásban, a változtatásban, karrier út alakításában. Azt gondolom a fejlődés „kulcsa” a VÁLTOZÁS, de ezt meg kell előzze a változás képességének megszerzése. Ehhez azonban a változás szükségességének felismerése és az eltökéltség mellett elengedhetetlen a MEGISMERÉS, egy ÚJ TUDÁS elsajátítása, gyakorlata. Egy más típusú gondolkodás, önmagamról, a környezetemről, és annak megértése, hogyan működök ÉN, és hogyan működnek MÁSOK...„Annyira különbözően és mégis végtelenül egyformán.”www.éntérképész.hu

Tűri Béla 100%x180

Ragadd meg most az alkalmat!

Visszajelzések

Képzéseinkről mondták
 • Alkalomról alkalomra láttam egyre mélyebbre a rég elveszett saját világomban, és ismertem meg azt a lényt, aki valójában vagyok. Először ijesztő volt kicsit, hiszen olyan dolgokat fedeztem fel, amire lehet, hogy nem akartam ránézni, de ahogy telt az idő, erősödtek a céljaim és lettem egyre erősebb és biztosabb abban, hogy jó úton járok! "Lassan itt az idő, mikor a vágyak és a jelen találkoznak, eljön az idő, mikor a test, a lélek, és az elme egyetért. Mert eljött az idő, kész vagyok!" Köszönöm Fürkész 😚

  K. ÁGNES
 • A tréningek során lépésről lépésre rájöttem arra, hogy ki is vagyok, milyen képességekkel vagyok megáldva és hol tudom a tehetségem kibontakoztatni úgy, hogy igazán boldog lehessek!

  B. LÁSZLÓ
 • Ez a képzés nem csak arról szólt, hogy hogyan lesz belőlünk tréner. Természetesen elértük ezt a célt, de az odavezető úton olyasmit adtak át nekünk a szakma mesterei, amire egyáltalán nem voltam felkészülve. Elindultunk egy mély önismereti úton, a többi résztvevővel együtt csapattá kovácsolódtunk, egymást erősítve, segítve éltünk át csodálatos perceket, szereztünk életre szóló élményeket, tanultunk, tapasztaltunk és mindezt vérprofi, segítőkész trénerek vezetésével, akiknek ittuk minden szavát. Hogy mit nyertem a trénerképzővel? Magabiztosságot, barátokat, felbecsülhetetlen szakmai tudást, és egyúttal lehetőséget, hogy mindezt továbbadhassam bárkinek, aki fejlődni szeretne. Én nem azt kaptam a Fürkész trénerképzőjén, mint amit vártam. Annál kimondhatatlanul többet.

  M. MÓNIKA
 • UUgyan egy kis idő már eltelt, de az élmény még mindig erős bennem. Számomra meghatározó eseménysorozat volt ez az elmúlt időszak (tréningidőszak és a vizsga). Kiemelném az Enneagramot mint egy rendkívül meghatározó témát az életemben, de a többi tematika is fontos számomra. Drága trénereinket csak dicsérni tudom, számomra ők példaképek. A vizsgám gyakorlatilag az első próbám volt ezen a pályán. Kértem és kaptam is visszajelzést a tematikával, technikával és egyéb részletekkel kapcsolatban, amit ezúttal is szeretnék megköszönni Lívinek, Adriennek, azaz mindenkinek. Sokat tanultam belőle. Most éppen az első tréningemet rakom össze és hamarosan startolok a horvát piacon. Köszönöm Nektek drágáim.

  S. ERNŐ
 • Fél év alatt hatalmas lépéseket tehettem önmagam hitelesítése felé a trénerképző által. A keretet a profi tanáraink és a csoporttársaim adták, hála érte nekik. Mindvégig támogató közegben próbálhattam a szárnyaimat, és a képzés elején megfogalmazott vágyam a vizsga tréningen észrevétlenül teljesült. Mélység és magasság, sok vidám perc, közös alkotások, minőségi munka, technikák, önismeret. Ezek jellemezték az együtt töltött hat hónapot. Remek befektetés volt. Mindenkinek ajánlom, aki szeretné kihozni az igazán hiteleset önmagából, hogy aztán másokat tréningezve ő is kihozhassa a résztvevőkből a rejtett lehetőségeket.

  V. MARIANNA
 • 2018. július 22. - Felkérésre önbizalom tréninget tartok hatalmas sikerrel, visszajelzésekkel, és önmagam megelégedésével. Én, aki egy évvel ezelőtt remegő hanggal, zárt testtartással, rémülten álltam ki a csoport elé bemutatkozni, és beszélni. A trénerképzés alatt felismertem és megtanultam használni, kezelni az erőmet, azóta felelősséget merek és tudok vállalni magamért és a tetteimért, határt tudok szabni és nemet tudok mondani. Nem volt könnyű, de a jókor feltett kérdések, folyamatok előrébb vittek. A megtartó csoport és a tréner tanárainktól kapott tér, egyéni idő, bizalom, figyelem és segítség megteremtette, hogy a bábból pillangó legyek.

  B. RÉKA
 • A trénerképzés egy nagyon gyakorlatias képzés és ugyanúgy, ahogy úszni vagy biciklizni sem lehet megtanulni pusztán egy könyv segítségével, úgy emberekkel bánni és a helyzetgyakorlatokat sem lehet úgy megtanulni, ha csak olvassa az ember. És ettől lesz ilyen jó ez a képzés. Még azokban a pillanatokban is, amikor esetleg nem kap az ember pozitív visszajelzéseket, hiszen a hibáinkból lehet igazán profitálni, fejlődni, mert ha elgondolkodom rajta és levonom a következtetéseket, akkor azt már nem fogom előadni egy éles helyzetben. Ezért minden hibának örülök, ami a képzés során a felszínre bukkan, mert az már biztos, hogy meg fog oldódni.

  C. ZSUZSA
 • Ahhoz, hogy másokat taníthass, először magadról kell tanulnod... Hatalmas változásokat hozott az életembe ez a fél év, megértést kaptam az emberekről és eszközöket hozzájuk! Büszke vagyok, hogy az itt tanultak után összeállíthattam az első 80 órás tréningemet IT vezetőknek! De a pozitív hatások nem csak a munkám során mutatkoznak meg, hanem a magánéletemben is rengeteg a pozitív visszacsatolás. Az emberek kedvesebbek, megértőbbek velem, valószínűleg én is velük! Egyszerűen fejlődtem, amit nagyon szeretek! Köszönöm ezúton is! (Kár, hogy ilyet nem tanultunk az egyetemen...)

  O. BALÁZS
 • Az egyetlen állandó dolog az életben a változás maga. Én úgy gondolom, hogy a tréner szerepe pontosan az, hogy az állandóan változó embert pozitív iranyba terelje, nem valami csellel vagy akaratos módszerekkel hanem pontosan csak azzal, hogy megadja a lehetőségét a változásnak és a fejlődésnek. Hihetetlen élmény volt, szinte észre sem vettem, hogy tanulok, a tudásanyag olyan mélyre épül mintha mindig is ott lett volna. :)

  J. BÁLINT
 • A trénerképzésben résztvevő trénereink maximális felkészültségének és sokrétű tapasztalatának köszönhetően nagyon sok mindent megtudtam magamról, választ kaptam több – saját magammal kapcsolatban – korábban feltett kérdésemre. A különböző, izgalmas témájú tréningek alkalmával nem a száraz tudásátadáson volt a hangsúly, hanem a gyakorlati megtapasztaláson, a saját felismeréseken. Ezeknek köszönhetően kinyílt számomra a tréningek világa, és egyúttal rájöttem, hogy rendkívül jól is érzem magam benne! Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy szeretnék tréner lenni. Ezen az érzésen még erősített, hogy eddigi életem egyik legnagyobb élménye volt a vizsgatréningem, amihez hasonlót szeretnék még sokszor átélni!

  K. ZOLTÁN
 • Amikor elkezdtem a trénerképzést tudtam, hogy tréner szeretnék lenni. Egy jó tréner. A cél megvolt, az útról nem sokat tudtam. Aztán ez lett életem legérdekesebb, legépítőbb, inspiráló és önfejlesztő fél éves utazása. Csodás útitársakkal és remek kísérőkkel.

  E. EDINA
 • Több okból is ajánlanám a trénerképzést, elsősorban azért, mert hatalmas lehetőség ez az önfejlesztésre. A tréning tükröt tart az ember elé és folyamatos változásra sarkallja. A képzés során olyan dolgok kerülnek a felszínre, amelyekről esetleg nem is tudtad, hogy benned vannak és igazán jó érzés ezeket felfedezni és felismerni. Ezekből aztán tovább tudsz építkezni és jó alapokra már erős házat tudsz építeni. A trénerektől mindvégig őszinte visszajelzéseket kaptam, valamint tanácsokat a továbbiakra vonatkozóan, amit teljes mértékben el is tudtam fogadni tőlük.

  G. FERENC

Jelentkezz

Vagy csak kérdésed van? Írj nekünk bátran!

Küldj egy üzenetet

Térképadatok
Térképadatok ©2020
TérképadatokTérképadatok ©2020
Térképadatok ©2020
Térkép
Műhold

Címünk2120 Dunakeszi Magyar utca 53.

Hívj minket+36 (70) 610-1534

Írj nekünktrening@ furkeszholding.hu

Kövess minket a Facebook-on

Copyright © Mentálisegészség.hu 2016
trening@furkeszholding.hu · +36 (70) 610-1534 · 2120 Dunakeszi Magyar utca 53.
Engedéllyel rendelkező képző intézmény, nyilvántartásba vételi szám: E-000333/2014